Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011


Tu Viện Hộ Pháp & E-Temple HoPhap.Net
Kính chúc quý Pháp hữu Ngày Lễ Tạ Ơn thật an lành và hạnh phúc
Nam Mô A-Di-Đà Phật,


Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA


Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:00 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạtNguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thànhNguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo NghiệpNguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
HAPPY THANKSGIVING
LỄ TẠ ƠN
CON TẠ ƠN PHẬT
THANKS LORD BUDDHA
Happy Thanksgiving Vietnam!

THANKS LORD BUDDHA WE HAVE YOU
Thanks Lord Buddha We Have You!
Tu Viện Hộ Pháp & E-Temple HoPhap.Net
Kính chúc quý Pháp hữu Ngày Lễ Tạ Ơn thật an lành và hạnh phúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét