Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đại Lễ Khánh Thành tại Thiện Viện Chân Nguyên, Nam California

 
Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đại Lễ Khánh Thành tại Thiện Viện Chân Nguyên, Nam California

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh tại Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net)

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh


Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

Cầu nguyện & tu tập cho thân tâm an lạc, nhớ về Tu Viện Hộ Pháp thời khóa mỗi đêm 7:30 pm

=======================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét