Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Today August 1: Đốt Pháo Bông Liên Tục Vui Mừng Ngày Sinh Nhật - Happy Birthday to TU VIEN HO PHAP MONASTERY IN LOS ANGELES!!!

Merry Amida Buddha and Happy New YearMerry Amida Buddha and Happy New Year

Nam Mô Hộ Pháp Kim Cang Đại Lực Sĩ Bồ Tát mật thùy gia trì


HAPPY BIRTHDAY

TU VIEN HO PHAP MONASTERY

VUI MỪNG NGÀY LỄ CHU NIÊN LẦN THỨ 7 

CỦA TU VIỆN HỘ PHÁP TẠI LOS ANGELES

Tu Viện Hộ Pháp Tổ Chức Thiền Trà & Tiệc Chay 3 Ngày 3 Đêm: Chiêu Hiền Đãi Sĩ - Thí Chủ Đàn Na - Thập Phương Bổn Đạo - Phật Tử Đồng Hương
 
Welcome to Tu Vien Ho Phap

 

=======================================

No matter the distance between you and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét