Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Các Hình Ảnh Đã Ghi Lại Thật Cảm Động và Trang Nghiêm Tang Lễ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Little SaigonCác Hình Ảnh Đã Ghi Lại Thật Cảm Động và Trang Nghiêm Tang Lễ của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Little Saigon, Nam California

Namo Buddhaya - E-Temple: HoPhap.Net - Offering the flowers

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng 

THÍCH HẠNH ĐẠO

Ban Tang Lễ đã vừa nhận được các hình ảnh từ những góc cạnh khác của buổi Đại Tang Lễ và sẽ tiếp tục cập nhật Các Hình Ảnh Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo tại Nam California từ các máy của chị Đức Diệu Lạc & chị  Đức Diệu Tường, và các anh chị em khác (nếu quý vị muốn gửi về cho Ban Phim Ảnh cúng dường Giác Linh Hoà Thượng, qúy vị sẽ được vinh dự đăng tại E-Temple HoPhap.Net nơi đại diện cho Ban Tang Lễ để phổ biến các tin tức hình ảnh Tang Lễ này).  Một số trang Web gửi email xin đăng lại các hình ảnh này, xin quý vị tự nhiên Download Free) -- Mến mời Pháp hữu trở lại theo dõi các hình ảnh tang lễ được cập nhật sớm nhất.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét