Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Đạo Đức của Người Dân tại California


Đạo Đức của Người Dân tại California Xuống Cấp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Suy Thoái

Tiếng chuông thức tỉnh lòng người -- E-Temple: HoPhap.Net
Tiếng chuông thức tỉnh lòng người -- E-Temple: HoPhap.Net

Đạo Đức của Người Dân tại California Xuống Cấp Trong Thời Kỳ Kinh Tế Suy Thoái

Người xưa nói: "Bần cùng sinh đạo tặc" Nghèo cùng sinh ra trộm cướp.   Hằng ngày càng có nhiều vụ trộm cướp dẫn đến sát nhân cướp bóc ... lường gạt ... tại Hoa Kỳ và trên thế giới (Câu này có thể không đúng hòan toàn cho dân tộc Nhật Bản chứng minh qua vụ thảm hoạ động đất 2011 mà người dân không sinh trộm cướp) 

Trách nhiệm giáo dục hướng dẫn mọi người biết tôn trọng vật sở hữu của người khác  phải đặt để đúng mức cho các nhà lãnh đạo quốc gia California và toàn thế giới.  Sự hoằng pháp đem giáo lý nhà Phật vào cuộc sống hôm nay nhằm ổn định trật tự xã hội là điều ưu tiên và cần thiết.  Làm sao mọi người dân California thấm nhuần lợi ích của việc thọ và hành trì ngũ giới của Đức Phật chế?  Bồ Tát Giới tại gia/xuất gia chúng ta nên phát nguyện và tinh tấn gánh vác trách nhiệm này để chia sẻ gánh nặng với các nhà lãnh đạo quốc gia.  Tăng Ni Phật Giáo Hoa Kỳ cần nguyên cứu & kế hoặch giáo dục này ngay ngày hôm nay và tương lai để giúp cho mọi người bớt khổ và sống an vui hơn. 

Ban Hoằng Pháp HoPhap.Net

( )_( )
(='.'=)
(")_(")

Xin mời quý vị xem một đoạn Video clip của hãng truyền hình  NBC 4 dài 10:25" phóng sự điều tra về  công ty thay dầu nhớt xe Jiffy Lube
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét