Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Những Tấm Hình Lịch Sử 2011 của Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam - The Pictures of The Year 2011

HAPPY BIRTHDAY SANGHA! 

HAPPY SANGHA'S NEW YEAR! 

 

Happy Father's Day & Master's Day!  From Ven. Thich Tue Uy -- HoPhap.Net

                                                         (Photo 2005)

T.T. Thích Tuệ Uy

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp & E-Temple: HoPhap.Net

---------------------------------

In Buddha We Trust -- Hophap.net Press

Namo Buddhaya

Những Tấm Hình Lịch Sử

Nhiều nhất và Duy nhất do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện cúng dường Đại Tăng khắp mười phương cùng Pháp Quyến của T.T. Thích Minh Chí, Viện Chủ Phật Học Viện Quốc Tế, California, Hoa Kỳ

 
Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Mi-Đà Buddha

Xem lại những hình ảnh lịch sử thân thương của 146 vị chư Tôn Đức Tăng Ni về an cư kết hạ tại Nam Cali Hoa Kỳ, kính mời Pháp lữ theo lối này vào đây:

1./ 98 Hình Ảnh Buổi Lễ Khai Trường Hạ do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=119
2./ 59 Hình Ảnh Chư Tăng Quá Đường và Kinh Hành Mùa An Cư Kết Hạ

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=120

3./ 72 Hình Ảnh Chư Tăng Tọa Thiền Công Phu và Sinh Hoạt Mùa An Cư Kết Hạ

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=121

4./ 82 Hình Ảnh Chư Tăng Thuyết Giảng và Tu Học tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế 2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=122

5./ 43 Hình Ảnh Bé Dễ Thương 3 Tuổi Cùng Làm Công Quả Tại Trường Hạ Với Mẹ và Các Cô Chú

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=123

6./ 217 Hình Ảnh Tuyệt Vời & Cảm Động của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại An Cư Kết Hạ 2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=124

7./ 111 Hình Ảnh Đại Giới Đàn do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Ngày 25-6-2011 Trong Mùa An Cư Kết Hạ của Chư Tăng

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=125

8./ 48 Hình Ảnh Chư Tăng Bố Tát Tụng Giới Ngày 26-6-2011 Trong Mùa An Cư Kết Hạ tại PHVQT

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=126

9./ 71 Hình Ảnh T.T. Thích Hải Chánh thuyết pháp tại Trường Hạ PHVQT & Phật tử Tu Viện Hộ Pháp kính viếng chư Tôn Đức Tăng Ni

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=127

10./ 97 Hình Ảnh H.T. Triệt Học Chính Thức Viếng Thăm GHPGVNTN Hoa Kỳ tại Trường Hạ PHVQT 28-6-2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=128

11./ 87 Hình Ảnh Lễ Cúng Dường Trai Tăng của Gđ Đệ tử Quảng Nguyện tại Trường Hạ PHVQT 28-6-2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=129

12./ 56 Hình Ảnh Đúc Kết Tu Học Trường Hạ 29-6-2011 tại PHVQT

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=130

13./ 64 Hình Ảnh Tiệc Mừng Tuổi Hạ Chư Tăng & Tri Ân Công Đức 29-6-2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=132

14./ 61 Hình Ảnh Văn Nghệ Cúng Dường Trường Hạ PHVQT 29-6-2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=133

15./ 120 Hình Ảnh Cảm Động Chư Tăng Tự Tứ - Khánh Tuế - và Farewell to Our Dear Dharma Friends - Trường Hạ PHVQT 30-6-2011

New Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=134

 

*  *  *  * 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét