Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 4, tháng 6.2011)

In Buddha We Trust -- Hophap.net Press

 

Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 4, tháng 6.2011)


Tàu Star <br>Cruises chở chư tăng ni trong hải trình cầu siêu  Photo: Focus Taiwan
Tàu Star Cruises chở chư tăng ni trong hải
trình cầu siêu Photo: Focus Taiwa

ĐÀI LOAN: Lễ cầu siêu của 1.000 tăng
ni trên tàu biển
 

Ngày 22-6-2011,
một chiếc tàu hạng sang đã khởi hành từ Cảng Keelung, bắc Đài Loan,
trong một hải trình 3 ngày đi quanh đảo. Chuyến đi do Quỹ Thủy trình Từ
thiện Trung Hoa tổ chức.

Trên tàu có hơn
1.000 tăng ni. Tất cả họ được mời để tham dự một nghi lễ cầu siêu cho
những người đã chết vì tai nạn ở biển. Chư tăng ni cùng cầu nguyện cho
những người quá cố được yên nghỉ và đầu thai trong một thế giới tốt đẹp
hơn.

Ngoài ra còn có sự tham gia của ----> Bạn quan tâm tin tức này, vui lòng đọc tại Link  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=62&759=2313&59615=4
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét