Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Sự kiện lịch sử: Sau 10 Năm trùm khủng bố Osama bin Laden chết – Người Hùng Võ Đức Văn sống trở về Hoa Kỳ


Sự kiện lịch sử:  Sau 10 Năm Trùm khủng bố Osama bin Laden chết – Người Hùng Võ Đức Văn sống trở về Hoa Kỳ

HoPhap.Net Press


Bin Laden chết không một nấm mồ.
Ngô Nhân Dụng

Bấm vào Link để đọc: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=51&759=2227&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét