Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

BẢN LÊN TIẾNG Hùng Lực của GHPGVNTN Liên Châu Về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam trên biển Đông


HoPhap.Net Press

Namo Buddhaya

VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
Chùa Pháp Hoa: 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: (+61) 8.84478477 – Fax: (+61) 8.82401758 – Email:
phaphoanamuc@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             Phật Lịch 2555

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu 

BẢN LÊN TIẾNG

 Về việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam trên biển Đông

---oOo---

Nhận định: http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=71&759=2264&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét