Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles


Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt Đại Lễ Phật Đản tại Tu Viện Hộ Pháp

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net)


Những hình ý nghĩa và trang nghiêm của Ngày Phật Đản HoPhap.Net :

Part 1: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=109

Part 2: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=108

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Di-Đà Buddha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét