Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Bài Thuyết Pháp bạt trừ tà kiến và kiến chấp làm chấn động cung điện ma vương


Namo Buddhaya -- HoPhap.net

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Kính mời quý Phật tử & Đồng bào lắng nghe bài thuyết Pháp hôm nay.

Hoan hỷ bấm vào --> http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=8&759=2152&59615=4================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét