Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Thầy Nhất Hạnh Thứ 4

Thầy Nhất Hạnh Thứ 4

LONDON (VB) -- Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng lớn thứ nhì thế giới, theo cuộc khảo sát của tạp chí Watkins Review tại London, trong khi Thầy Nhất Hạnh đứng hàng thứ tư.

Danh sách này có tên là "Spiritual 100" chọn lựa theo nhiều phương diện, nhưng có 3 phần chính: 1) Nhân vật này phải còn sống; 2) Phải có đóng góp tâm linh độc đáo trên tầm vóc toàn cầu; 3) Thường được tìm qua mạng Google và thường được nhắc tới trên mạng và blog.

Danh sách 5 người đầu danh sách như  sau:

----->  Thầy Nhất Hạnh Thứ 4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét