Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Drugs Recall: Thuốc có chứa chất PHENYLPROPANOLAMINE đều bị thu hồi


Drugs Recall: Thuốc có chứa chất PHENYLPROPANOLAMINE đều bị thu hồi

In Buddha We Trust -- HoPhap.Net

In Buddha We Trust

Phòng Thuốc Dược Sư E-Temple www.HoPhap.Net xin Đại chúng lưu ý:  Tuy rằng Trung Tâm Kiểm Nghiệm của Hoa Kỳ đã cho thu hồi các loại thuốc có chứa chất Phenylpropanolamine cách đây nhiều năm về trước, nhưng chúng ta đọc lại bản TIN này cũng là dịp tốt để nhắc nhỡ những người còn chưa biết trên thế gian này và họ tiếp tục đang xử dụng thuốc. 

Tại hải ngoại khi xử dụng bất cứ loại thuốc gì thì cũng nên để ý giùm!  Chỉ e ngại là những đồng bào trong nước thường hay dùng thuốc cũ hay thuốc đã về các nước nghèo Á Châu mà không được thu hồi thì khi trẻ em xử dụng sẽ tác hại chảy máu não thật nguy hiểm và tốt kém tiền bạc vô cùng. 

Bạn thông báo về người thân trong nước hoặc chuyển bài và thông tin này về VN là cách cũng làm phước cứu cho mạng người  

Nam Mô Dược Sư Phật!

Source: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=46&759=1989&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét