Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Tang Lễ Kỳ Siêu Nhập Kim Quan –Lễ Di Quan – Lễ Trà Tỳ Cố H.T. Thích Trí Chơn (From DVD Video 2011)


Kính nhờ chuyển đến tất cả Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni và Phật tử thập phương: 

Link --->  Tang Lễ Kỳ Siêu Nhập Kim Quan –Lễ Di Quan – Lễ Trà Tỳ Cố H.T. Thích Trí Chơn (From DVD Video 2011)

Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian www.Hophap.Net thành kính giới thiệu đến tất cả Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, Đồng bào Phật tử, và các bạn khắp nơi trên toàn cầu những đoạn Video từ đĩa DVD của Tang Lễ thật xúc động từ nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home đến Chùa Bát Nhã, Nam California Ngày 17 - 20 Tháng 3 Năm 2011

 

Giác linh H.T. Thích Trí Chơn
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét