Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Hột giống của Khổ Đau -- Zen - Dukkha Seed

Zen -  Dukkha Seed
Hột giống của Khổ Đau

Ban Hoằng Pháp E-Temple HoPhap.Net chân thành cảm niệm công đức của Đh. Kim Morris đã dành nhiều thời gian dịch thuật và gửi bài về cho Tu Viện. Rát mong sẽ được tiếp tục nhận được sự đóng góp một bàn tay Hoằng Pháp của Đh. Kim.

Please click --- > Hột giống của Khổ Đau -- Zen - Dukkha Seed

Source:  Phòng Tìm Hiểu Phật Pháp - E-Temple: HoPhap.Net  
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

 

Interesting Resources:

01/  http://www.hophap.net/

02/  http://twitter.com/tuvienhophapusa

03/  http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

04/  http://picasaweb.google.com/pphatphap

05/  http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

06/  http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

07/  http://friendfeed.com/thichtueuy

08  http://blog.hophap.com/

09  http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

10/  http://podcast.hophap.com/about/

11/  http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét