Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Video Tang Lễ Nhập Kim Quan của cố Giác linh H.T. Trưởng Lão Thích Trí Chơn tại nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home, California

Video Tang Lễ Nhập Kim Quan của cố Giác linh H.T. Trưởng Lão Thích Trí Chơn tại nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home


Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian www.Hophap.Net thành kính giới thiệu đến tất cả Chư Tôn Tịnh Đức Tăng, Đồng bào Phật tử, và các bạn khắp nơi trên toàn cầu những đoạn Video Tang Lễ thật xúc động tại nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home, Nam California Ngày 17 Thánng 3 Năm 2011

Hoan hỷ bấm vào Link này --->  

Video 1: Video Tang Lễ Ngày 17 Thánng 3 Năm 2011

                                     Video 2:  Tang Lễ Nhập Kim Quan Giác linh H.T. Thích Trí Chơn

Video 3:  Tang Lễ Nhập Kim Quan Giác linh H.T. Thích Trí Chơn

Namo Amida Buddha

      


===========

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét