Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Những hình ảnh Tang Lễ thật xúc động tại nhà quàn Peak Family


Hình Ảnh Tang Lễ Nhập Kim Quan của cố Giác linh H.T. Trưởng Lão Thích Trí Chơn tại nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home

Ban Hoằng Pháp Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian www.Hophap.Net thành kính giới thiệu đến tất cả Chư Tôn Tịnh Đức Tăng, Đồng bào Phật tử, và các bạn khắp nơi trên toàn cầu những hình ảnh Tang Lễ thật xúc động tại nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home, Nam California Ngày 17 Thánng 3 Năm 2011

Hoan hỷ bấm vào Link này   --->  Hình ảnh Tang Lễ Ngày 17 Thánng 3 Năm 2011

Vòng hoa đặt tại Tiệm Hoa cô Kim Anh Tel: 714-534-4272

Vòng hoa đặt tại Tiệm Hoa cô Kim Anh Tel: (714) 534-4272

====================

Để Báo Đền Ân Đức Hóa Độ Một Đời Vì Đạo Hoằng Pháp Lợi Sinh Không Biết Mõi Mệt Của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Chơn

Tu Viện Hộ Pháp Đã Khai Kinh thọ trì Để Kỳ Siêu Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc liên tục 49 ngày đêm.

 Đồng Cầu Nguyện Các Nạn Nhân Bị Tử Nạn Vì Động Đất Sóng Thần Tại Nhật Bản Được Siêu Sanh Về Cõi An Vui Tịnh Độ.

--- Đại Chúng Liễu Tri --- 

Phòng Tin Tức Giáo Hội -- E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét