Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI

Xin hoan hỷ đọc toàn bộ bài này tại LINK

Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tai Nạn

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG KÍNH MONG MỌI NGUỜI CỨU LẤY THẾ GIỚI (1)

Thuyết giảng Học Viện Úc Châu, 2010

 
Gần đây ở toàn thế giới phát sinh ra đủ loại tai nạn khủng khiếp. Hết thảy các nạn nước, lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, hết thảy các việc ác đều bị tiêu diệt', những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo từ đời trước, đời này chiêu cảm, bạn vốn sẽ bị, nhưng vì bạn có thể y giáo phụng hành, bố thí, cúng dường, niệm Phật tinh tấn, làm pháp sự Tam Thời hồi hướng viên mãn, nhất định chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì bạn, tuy trong số mạng bạn sẽ gặp nạn, nhưng bạn đều có thể tránh khỏi.

Bạn thấy đó, Loại cúm độc dịch tại Mễ Tây Cơ, các chuyên gia tuyên bố tỷ lệ khống chế rất thấp. Gần đây thì các nơi trong Úc Châu xảy ra những tai nạn cháy rừng, bão lụt không khác gì cảnh địa ngục.

Rồi tảng băng ở hai miền Nam Bắc Cực tăng tốc độ tan hóa, quả địa cầu đang nóng lên, việc này chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa. Viện nghiên cứu Mỹ báo cáo "Mực nuớc của những dòng sông lớn trên thế giới đang tăng một cách rõ rệt". Sự khủng hoảng kinh tế đang phủ trùm toàn cầu, nguy cơ về tài nguyên năng lượng, lương thực cũng đang cao trào.

Những lời tiên đoán về Nhật Bổn và Indonesia sẽ phát sinh cuộc động đất dữ dội, rất nhiều thành phố của Mỹ sẽ bị gió xoáy, bão táp, giông gió phủ trùm, tuyết lạnh bao phủ khắp nơi.

Và Indonesia, Nhật Bổn, Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách hoành tráng, sóng thần, động đất liên tiếp sẽ nhận chìm rất nhiều thành phố ven biển của toàn thế giới. Thượng  Đế sẽ quét sạch hết những nghiệp chướng của chúng sanh, để phục  hưng  chánh giáo.

THẾ GIỚI SAU NÀY CHỈ CÒN KHOẢNG 1 TỈ NGUỜI MÀ THÔI, thiên tai, đại hồng thủy, động đất, binh đao sắp tới noi, ai cũng đã có trong danh sách những cuộc tử nạn sắp tới, thật là khủng khiếp, chúng ta phải càng ly những vọng nghiệp, dứt trừ những việc không lành, chí tâm Niệm Phật.

Chúng sanh tạo tác những việc quá ác, phá hoại thiên nhiên, dùng bom nguyên tử một cách quy mô, nghiệp sát dẫy đầy, tiếng than oán, hận thù của chúng sanh thấu Thiên Địa, tạo ra từ truờng khủng khiếp cho quả địa cầu, tâm linh đen tối...

Không còn thời gian nữa, những chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thì với đại trí tuệ của Phật đã nhìn thấu ngọn nguồn cùng với sự khai thị của các kinh điển Đại thừa:

"Tất cả các tai nạn đều do khí  lượng  phiền não, tham, sân, si, ngã mạn chiêu cảm, do những ác nghiệp sát (= giết hại, ăn thịt), tà dâm, vọng tuởng rất mạnh tạo thành".

Nên bạn muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là:

* TRIỆT ĐỂ BUÔNG BỎ CÁI TÂM VỌNG TUỞNG, PHÂN BIỆT, CHẤP TRUỚC,
* CÙNG NHAU CHÍ THÀNH SÁM HỐI NGHIỆP CHUỚNG,
* ĐOẠN ÁC TU THIỆN,
* NHẤT TÂM NIỆM PHẬT,
* GIẢI TRỪ HẬN THÙ.

Nếu muốn hóa giải những thù hận oán kết giữa nguời âm, kẻ  dương thì các bạn nên tổ chức Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là tốt đẹp vô cùng. Cho nên trong năm vừa qua, tôi đi khuyến khích tất cả các Pháp sư trẻ phát bồ đề tâm tổ chức "PHÁP HỘI TAM THỜI HỆ NIỆM HỘ QUỐC TỨC TAI 100 THẤT". Mỗi ngày tụng niệm trọn bộ liên tiếp 100 thất (trong 2 năm). (1)

Chuyên vì khuyến hóa chúng sanh cõi âm, tin sâu, nguyện thiết pháp môn Niệm Phật, phát tâm cầu sanh Cực lạc tịnh độ, giải trừ những khổ đau, phiền truợc của lục đạo. Chư vị nhân giả nếu thực sự phát tâm, ổn định thân tâm để tùy văn nhập quán, chắc chắn trong 100 thất sẽ đạt nhiều lợi ích thâm diệu, rất thù thắng, không thể nghi bàn.

Tịnh Không nay 83 tuổi đã già, chí thành tha thiết, cung thỉnh Tịnh Tông Học Viện Úc châu và các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới, chư vị nhân giả phát bồ đề tâm, tổ chức "Pháp hội Tam thời hệ niệm Hộ quốc tức tai 100 thất", chí thành hồi huớng cho chúng sanh trên toàn cầu đuợc tiêu tai miễn nạn, âm duong luỡng lợi. Dù là đọc tụng hoặc làm pháp hội, điều quan trọng là phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, trọng thực chất chứ không trọng hình thức.

Phật nói: "Thân an đạo hưng". Thế giới quả có thể an định hài hòa, đây chính là điều trợ duyên giúp nguời học Phật nâng cao cảnh giới, giúp quảng đại chúng sanh học tập giáo dục của thánh hiền, cho nên chớ có xem thường. Nguời chân tu thật sự thực hành, chắc chắn đuợc chư Phật, Thiên thần hộ pháp độ trì.

Tịnh Không cũng xin cúi đầu đảnh lễ tán thán.

Một lần nữa kính mong mọi nguời cùng nhau thực hiện.

Hòa Thượng Tịnh Không
Thuyết giảng Học Viện Úc Châu.
Hòa Nam 2010

PS Thông Đạt dịch giải
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét