Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Hãy biết ơn những người khiển trách ta

vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta

vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta

vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta

vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư

Thanks Lord Buddha, Thanks YOU!

Living in a Grateful World

 
Be grateful to those who have hurt or harmed you

For they have reinforced your determination

Be greteful to those who have made you stumble

For they have strengthened your ability

Be grateful to those who have abandoned you

For they have taught you to be independent

Be grateful to those who have hit you

For they have reduced your karmic obstacles.

Be grateful to those who have deceived you

For they have deepened your insight.

Be grateful to those who have denounced you

For they have increased your wisdom and concentration

Be grateful to those who have made you

FIRM & RESOLUTE and Help in your Achievement.

===================

TU VIỆN HỘ PHÁP MONASTERY

ĐẠO TRÀNG NƠI TU TẬP & HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP

 

IN BUDDHA WE TRUST

Worship/Ceremonial services - Reciting & Learning of different sutras – Dharma-talk:  Listening and understanding the Buddha's Teachings – Practicing meditation & Reciting Amitabha Buddha's name – Tea meditation ceremony – Practicing Vietnamese language, social and cultural activities – Celebration of Buddhist events – Providing Buddhist psychology, Buddhist counseling and therapy.

Open Daily Monday through Friday from 7:00 p.m. to 10:00 p.m.

Weekend: Saturday & Sunday from 5:00 a.m. to 10:00 p.m.

 Welcome you all the time.  Please feel free to call the Abbot, we are pleasure to serve you.

 ==========

Venerable Master THÍCH TUỆ UY

3048 Lashbrook Avenue, El Monte,  CA 91733 ­– USA

Phone & Fax: (626) 453-0109 – Cell: (626) 377-1103

E-Temple: www.HoPhap.NetE-mail: TuVienHoPhap@gmail.com

========================

 

Source: Phòng Cố Vấn Tâm Linh Tâm Lý - E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét