Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Tu Viện Hộ Pháp Vu Lan Báo Ân: Một Kỷ Niệm Hình Ảnh Tuyệt Vời Vô Giá theo thời gian của Quốc Trưởng Nguyễn Khánh & Cụ Dân biểu Lý Trường Trân


Nam mô A-Di-Đà Phật,

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 5 năm.  Năm năm sau hình ảnh video lịch sử ban sơ của Tu Viện Hộ Pháp này mới được hữu duyên lên trên mạng lưới Internet toàn cầu đầu năm 2011để chia sẻ với quý Phật tử mười phương.  Riêng những Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp khi được nhìn thấy những hình ảnh này quả thật là vô giá theo thời gian trôi qua.  Nhiều vị bây giờ đã lớn lên, vị khác thì bây giờ cũng đã già yếu theo thời gian… và có vị cũng không còn gặp lại nữa, v.v…    Nhưng tất cả chúng ta đồng ý với nhau rằng chúng ta có một thời để tu để học với nhau tràn đầy pháp vị an lạc bên nhau.  Nó đã là hành trang quý giá trên con đường tu học Phật Pháp và nó sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời còn lại.  Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp tương lai làm bạn Pháp lữ trong Chánh Pháp của chư Phật mười Phương.  Nguyện hộ trì ngôi Tam Bảo, kiến dựng Đạo Tràng khắp nơi khắp xứ để phá dẹp lưới mê lớp lớp trùng trùng; hàng phục ma binh, thiệu long ngôi Tam Bảo; thừa hành Phật Sự, Pháp Sự, Tăng Sự mười phương không bao giờ biết sinh tâm mỏi mệt; tu học tất cả 84 ngàn pháp môn đều được thông đạt; rộng tu phước huệ, rộng độ chúng sinh, đồng thành Phật Đạo – Nam Mô A-Di-Đà Phật – Chúng ta sẽ hẹn sớm gặp lại điểm sau cùng tại cõi Tịnh Độ của Đức Phật A-Di-Đà.

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp


Kính mời bạn cùng xem lại những hình ảnh Video này:

1/.  Vu Lan Báo Ân: Quốc Trưởng Nguyễn Khánh & Cụ Dân biểu Quang Lâm Tu Viện Hộ Pháp

http://www.youtube.com/watch?v=Vy-h1ugYXY8&feature=mfu_in_order&list=UL


2/.  Vu Lan Báo Ân: Tu Viện Hộ Pháp 2006
http://www.youtube.com/watch?v=lJdDtncD8lg&feature=mfu_in_order&list=UL

3/.  Vu Lan Báo Ân: Tu Viện Hộ Pháp
http://www.youtube.com/watch?v=iOTyeCMKlIY&feature=mfu_in_order&list=UL

4/.  Vu Lan Báo Ân: Lễ Truyền Quy-Y Tam Bảo và Ngũ Giới tại Tu Viện Hộ Pháp 2006

http://www.youtube.com/watch?v=8dMgD9nAAlw&feature=mfu_in_order&list=UL


Với tâm từ bình đẳng và vô phân biệt, Bạn có thể tìm xem thêm những hình ảnh quý báu tại các link dưới, nhưng tôi cảnh báo với các bạn khác rằng: Đừng dùng tâm ác độc như các loài cầm thú đem các hình ảnh này cắt xén, xuyên tạc v.v... gây oan giáng họa người khác, gây tạo nghiệp khổ!  Khổ sở làm chi?  Bận rộn thêm chi cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát.  Kính chúc bạn hiền an vui và giữ được tâm ý thường thanh tịnh trong cõi Ta-Bà ác trược này.

http://twitter.com/tuvienhophapusa

http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/

http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

http://friendfeed.com/thichtueuy

========================

 

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Namo A-Mi-Đà Buddha

 

=======================================


No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

 

=======================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạ

May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét