Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Tu Viện Hộ Pháp Chúc Mừng Năm Mới 2011 - Happy New Year 2011

Giờ phút linh thiêng đêm Giao thừa đón mừng Năm Mới

Pháo Bông New Year

Pháo Bông New Year

Pháo bông Mừng Phật Giáng SinhPháo bông Mừng Phật Giáng Sinh

Merry Amida Buddha and Happy New YearMerry Amida Buddha and Happy New YearMerry Amida Buddha and Happy New Year

 
 
Pháo bông Mừng Phật Giáng SinhPháo bông Mừng Phật Giáng Sinh

For Buddha and Country!  Cung Chúc Tân XuânFor Buddha and Country!  Cung Chúc Tân XuânFor Buddha and Country!  Cung Chúc Tân Xuân

Merry Lucky Buddha and Happy New Year!

Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh

Quốc Kỳ Việt NamPhật Giáo Kỳ Việt NamTuVienHoPhap present arms! We salute the Flags

Lễ Thượng Cờ Đầu Năm 2011 tại Tu Viện Hộ Pháp

Nam Mô Vô Lượng Quang PhậtMay Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
 
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét