Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Trang nghiêm Kính Mừng Ngày Đại Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo

 
 

Kính Mừng Ngày Đại Lễ Phật Thành Đạo


 Trang nghiêm Kính Mừng Ngày Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo 8/12 Al

 Hoa Dâng Cúng Phật
 
 
 

Quồc Kỳ Phật Giáo Việt Nam

Đức Diệu Tường


Để tưởng niệm công hạnh độ sinh của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại sẽ cử hành buổi Đại Lễ Cúng Dường Đức Thế Tôn Thành Đạo vào lúc 10:30 trưa Chủ Nhật ngày 9 tháng 01 năm 2011.

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý Phật tử cùng về tham dự lễ

Los Angeles ngày 2/01/2011
Tu Viện Hộ Pháp
Kính thông báo

Trang nghiêm Cúng Dường cho Ngày Đại Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo

Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay 7 Ngày, Niệm Phật A-Di-Ðà, 

Tránh Làm Các Điều Ác, Hãy Tinh Tấn Làm Các Việc Lành.

Giữ Tâm Mình Thảnh Thơi và An Trú Trong Chánh Niệm.

Và Về Tu Viện Tham Dự Lễ PHẬT THÀNH ĐẠO

vào lúc 10:30 AM Ngày 9 Tháng 1 Năm 2011

(Có chương trình riêng)
 

==================================

Tu Viện Hộ Pháp Cúng Dường Đức Thế Tôn Thành Đạo

 Hoa Dâng Cúng Phật

 
Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Đại Chúng trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét