Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Thư Mời Lễ An Vị Phật chùa Quang Thiện thành phố Ontario, California

Thư Mời Lễ An Vị Phật
Chủ nhật  ngày 23 tháng 01 năm 2011

Thưa chư Huynh Đệ,

Chùa Quang Thiện sau nhiều tháng tu sửa, nay đã hoàn tất chánh điện và khuôn viên vườn chùa. Lễ An Vị  Phật  được tổ chức  theo chương trình tổng quát như sau:

a) Lễ Dâng Đèn Cúng Phật: 7 giờ 30 tối thứ Sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011.
b) Đàn Tràng Đại Bi Thần Chú: từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày thứ Bảy,  ngày 22 tháng 01 năm 2011.
c) Trì Chú Đại Bi: Từ 8giờ 30 - 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 01 năm 2011
d) Lễ Chính thức An Vị Phật: 10giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 01 năm 2011.

Chùa kính mời chư Huynh Đệ cùng người thân về tham dự ngày lễ trọng đại này dưới sự chú nguyện của nhiều chư tôn đức Tăng già. Đặc biệt chúng ta hiệp lực dâng  lòng tri ân đến chư Phật đã hộ trì cho Phật sự tu sửa chùa được thành tựu.  Chánh điện chùa chúng ta được hoàn tất  do  nhờ sự đóng góp tịnh tài và cầu nguyện của chư  huynh đệ.

Trân trọng,
Tỳ Kheo Thích Minh Dung
Trụ Trì====================================

Thanks Lord Buddha The Temple is Well Done.  I'm So Happy to Hear That !!!
I'm so HAPPY to hear that !!!
Bất kinh nhất phiên hàn triệt cốt

Tranh đắc mai hoa bộc tỷ hương

Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
================================

Tu Viện Hộ Pháp kính chúc mừng ngày Khánh Thành khai mở Đạo Tràng Chùa Quang Thiện


Quang Thien Temple
Tu Vien Ho Phap Monastery Chuc Mung Quang Thien Temple
Chuẩn bị đón mừng ngày Lễ Khánh Thành Chùa Quang Thiện

Chuc Mung va Chuc Mung Le Khanh Thanh Quang Thien Temple
Nam Mo Hoan Hy Tang Bo tat
Chuc Mung Le Khanh Thanh Quang Thien Temple
Nguyện đời đời kiếp sanh ra hộ trì Phật Pháp, kiến dựng Đạo tràng khắp nơi khắp xứ để phá dẹp lưới ma lớp lớp trùng trùng ….

Đời đời kiếp sanh ra hộ trì Phật Pháp, kiến dựng Đạo tràng khắp nơi khắp xứ để phá dẹp lưới ma lớp lớp trùng trùng ….
Tu Viện Hộ Pháp kính chúc mừng ngày Khánh Thành khai mở Đạo Tràng Chùa Quang Thiện
Chuẩn bị đón mừng ngày Lễ Khánh Thành Chùa Quang Thiện
Đời đời kiếp sanh ra hộ trì Phật Pháp, kiến dựng Đạo tràng khắp nơi khắp xứ để phá dẹp lưới ma lớp lớp trùng trùng …=======================================


No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,
the distance between our hearts will never change.

=======================================
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát
 
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
 
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
 
 
Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp
 
Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
Phòng Tin Tức Phật Sự Hoa Kỳ và Thế Giới - www.HoPhap.Net
Source: 
http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=62&759=1774&59615=4
May Buddha Bless You and Yours,

Tu Vien Ho Phap

================
In Buddha We Trust
================

Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
E-Temple: HoPhap.Net

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét