Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Những Lời Tác Bạch Kính Dâng Thầy thật chân thành và cảm độngLời Tác Bạch Kính Dâng Thầy của Đệ tử Diệu An ngày nay

Thầy là bóng cây che mát chúng con
Thầy là bóng cây che mát chúng con

Lời Tác Bạch Kính Dâng Thầy Tuệ Uy

Nam Mô A Di Đà Phật

Đơn giản lắm chỉ đôi lời tác bạch
Kính dâng Thầy, trình đại chúng hôm nay
Nương Pháp lành Tâm, Trí, Huệ mở khai
Nhờ Thầy hướng những bước dài huân tập
Lời niệm Phật trong không gian chìm ngập
Tiếng của Thầy, đại chúng với Sư Cô
Bấy nhiêu thôi cũng đủ thoát mê đồ
Cho tỉnh thức quay về nơi bến giác
Khiến đôi lúc con thấy mình ngơ ngác
Không biết rằng đang hiện diện nơi đâu
Bởi say men thắm vị của đạo mầu
Ôi .. Tịnh Độ hay Ta-bà đang hiện thực?
Từng bước đi con nương nhờ oai lực
Làm hay ăn cũng vẫn niệm Di Đà
Chợt nhớ rằng mai cũng phải rời xa
Trở lại với đời thường như định luật
Vì lẽ đó cho nên trong tâm thức
Con yếu mềm dễ buồn tủi xót xa
Những tháng ngày hệ lụy đã đi qua
Như lữ khách trên bến đò Mê-Ngộ
Đời thường đó không làm con phải khổ
Mà đạo luôn dằn dặt ở trong tim
Mang bảo hoài mà vẫn phải lặng im
Cho khắc khoải tạo thành muôn đợt sóng
Con tha thiết ước mong và hoài vọng
Nhờ oai thần của Hộ-Pháp chuyển xoay
Tạo cơ duyên con phước-trí đủ đầy
Hầu đền đáp chút thừa ân Tam-Bảo

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ-Tát
Nam Mô A Di Đà Phật

Diệu An con cẩn bút kính dâng lên Thầy sau khóa Huân Tu Niệm Phật 7 ngày tại Tu Viện Hộ Pháp Kính mừng ngày lễ Phật A Di Đà Thị Hiện Giáng Sinh - Phật Lịch 2554

====================

.....Sự hiện diện của quý Thầy Cô, quý Phật tử cùng ban hộ thất công quả suốt các 7 ngày tu học là sự cúng dường ý nghĩa và quý báu nhất, sẽ làm cho năng lực và kết quả vãng sinh trong kiếp sống sinh tử sau cùng của quý vị sớm thỏa nguyện ước mong.  Tương lai Đại chúng nhất định sẽ được kết duyên đời đời với Đấng Cha lành Đức A-Di-Đà Phật, Mẹ Hiền Quán-Thế-Âm Bồ Tát, và Chư Bồ Tát Thánh Chúng trong kiếp sống an vui cõi Tịnh Độ.

Theo tinh thần tu tập tinh tấn của năm nay, Đại chúng cùng phát nguyện sẽ tinh tấn về đông đủ hơn tu tập KHÓA TU PHẬT THẤT 7 NGÀY Kính Mừng Phật A-Di-Đà Giáng Sinh cho năm 2011 sẽ được tổ chức từ sáng Phật Nhật 6:00 am ngày 18 tháng 12 đến Thứ Bảy chiều 6:00 pm, ngày 24 tháng 12 năm 2011.  Đồng thời, sau khóa tu Phật Thất 7 ngày bế mạc, tiếp theo là Lễ Cúng Dường Cây Bồ Đề Phật,  Ông Già Santa Monk Phật Giáo sẽ phát quà và lộc Giáng Sinh thật vui vẻ hào hứng cho các trẻ em và Phật tử tại Chánh Điện Tu Viện Hộ Pháp lúc 7:30 pm ngày 24 tháng 12 năm 2011.   

Để cho khóa tu Phật Thất Năm 2011 được đông đủ và trang nghiêm, Ban Hoằng Pháp đã lên lịch  cho Khóa Tu, vậy xin Đại chúng khi đi làm vào đầu năm 2011 nhớ lấy 5 ngày phép giữ trước cho khóa tu Mùa Phật Giáng Sinh.  Kính chúc quý vị và bửu quyến một Mùa Phật Giáng Sinh 2010 được vô lượng thọ, vô lượng công đức, và vô lượng an lạc cát tường; và hẹn sớm gặp lại các quý vị trong kỳ Phật Thất 7 Ngày Năm 2011.

Nam Mô Vô Lượng Công Đức Phật,

Tu Viện Hộ Pháp

Bài này tại LINK:  http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=70&759=1743&59615=4

================================


Văn Tác Bạch Sám Hối của Đệ tử Từ Hòa năm xưa

đệ tử Từ Hòa có duyên sự đầu thành đảnh lể và xin tác bạch
đệ tử Từ Hòa có duyên sự đầu thành đảnh lể và xin tác bạch

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

          Kính Bạch Thầy hôm nay chúng đệ tử và Từ Hòa có duyên sự đầu thành đảnh lể và xin tác bạch, (3 lạy). 

Nam Mô A-Di-Đà Phật:

          Hôm nay là ngày sám hối tháng có trăng chúng con tựu về đông đủ về đạo tràng thành tâm sám hối 10 phương chư Phật.  Chúng con cùng thành tâm Phát Lồ sám hối với thầy. 

          Trước hết, đệ tử xin thay mặt cho đại chúng trong đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp, thành tâm cầu kính chúc Thầy được pháp thể khinh An, chúng sanh dị độ, Thầy luôn luôn ở trong nhà Đại Niết Bàn thực hành Bồ-Tát hạnh viên mãn một thời sớm đắc A Nậu Đà La Tam Muội Tam Bồ Đề.

          Kính Bạch Thầy, trong thời gian qua chúng con đã vô tình hay hiểu lầm trong chúng làm Thầy không vui.  Chúng con hôm nay một lòng sám hối.  Chúng con tự xét rất ăn năn và nguyện không dám tái phạm.  Thầy đã tự giảm công đức của mình để thức tỉnh chúng con.  Lòng từ bi của Thầy thật bao la và cao cả, mà chúng con vì vô minh che đậy nên không thấy, không nghe, không hay, và không biết.  Thầy đã có công dạy dỗ đủ phương tiện mà chúng con như đứa trẻ mới bước vô trường đạo, chưa được vững chãy về Phật Pháp cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc, chúng con rất cần sự nhắc nhở nhiều hơn và kính xin Thầy hoan hỷ tha thứ lỗi lầm đã qua.  Chúng con kính thỉnh Thầy cho chúng con được học lại đánh mõ và chuông, khẻo  chúng con quên, để mỗi khi có lễ lớn chúng con có thể phụ Thầy một phần nào, nếu Thầy có thể được?  Và sau con kính xin Thầy cho phép con có vài lời cùng các huynh đệ và quí bác trong đạo tràng.

          Kính thưa đại chúng.  Trước hết Từ Hòa xin thành tâm Kính chúc tất cả quí vị được thân tâm An Lạc, tứ đại đều hòa, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn tinh tấn tu học trong một đời thành Phật.

          Thưa đại chúng!  Hôm nay chúng ta có mặt trong đạo tràng này chắc hẳn là chúng ta đã có duyên ở nhiều kiếp trước, cho nên Từ Hòa cũng mạo muội nói lên với lòng thành tâm tha thiết nhất của mình.  Chúng ta đã sắp xếp tất cả bận rộn ở nhà để đến đây học Phật Pháp, nương theo lời Thầy giảng rộng ra để chúng ta hiểu và tiến tu trên con đường giải thoát,  chúng ta hãy đưa năng vấn đề sanh tử quan trọng hơn hết đừng để phiền não kia làm xáo trộn tâm chúng ta mà uổng phí thời gian, bỡi vì thời gian đi qua không bao giờ trở lại.  Chúng ta ai ai cũng biết chúng sanh đều có Phật tánh, bởi vì phiền não và sáu căn chạy theo sáu trần bên ngoài nên bị che đậy không nhận ra, nếu chúng ta thử ngồi yên lặng nhìn lại phiền não từ đâu mà có, đó chỉ là bóng dáng không thật, lúc ẩn, lúc hiện mà chúng ta cứ bị chúng gạt và dần đi mãi trong sanh tử.  Từ Hòa xin thành tâm sám hối với quí vị, chúng ta đến đây học Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu Thầy nhiều hơn nữa.  Chí nguyện của Thầy là hoằng dương Phật Pháp và hóa độ chúng sanh.  Thầy đã cố gắng giãng dạy cho chúng ta tự giác, trao dồi giới đức để mai sau hết báo thân này được về cõi an lành hơn.

          Thầy như một vị Đại Tướng quân thống lãnh hết đại quân tướng sĩ đánh đuổi ma quân phiền não (nội ma và ngoài ma) mà chúng ta là đội quân tiên phong vì được về đây học hỏi hằng đêm, cũng là đội quân đại hùng nhất (tinh tấn).  Thầy như một người cha lành có chí nguyện lớn, chúng ta là người con phải có bổn phận hổ trợ cha mình trong khả năng của mỗi người để Tu Viện Hộ Pháp nói riêng được phát triển thêm hơn, và Phật Pháp hải ngoại nói chung được phát triển rộng hơn.

          Những lời Thầy nói ra như sữa, nhưng khi nếu chúng ta học và tuyên lại thì cần giữ nguyên chất sữa chứ đừng làm phai mùi sữa trở thành nước lã thì kết quả sẽ ngược lại.  Từ Hòa khẩn thiết mong cầu các vị tha thứ và thông cảm trong tình đạo xây dựng cùng nhau tinh tấn tu học, cùng nhau có trách nhiệm chung để Tu Viện ngày thêm phát triển.  Chúng ta là người rườn cột của Tu Viện thì quí vị nên nghĩ rằng chúng ta vì học Phật Pháp và vì chí nguyện Thầy hóa độ chúng sanh mà chúng ta làm tất cả các việc mà chúng ta vẫn thấy an lạc hạnh phúc vô cùng. 

Từ Hòa xin dứt lời và thành tâm cầu nguyện 10 phương chư Phật luôn luôn gia hộ cho quí vị được Bồ Đề Tâm Kiên Cố, phước huệ song tu, ba nghiệp thanh tịnh, thường an lạc và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hỹ xả như Đức Di Lặc, để đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp trở thành cỡi cực lạc ở thế gian.

          Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật tác đại chứng minh.

          Nam Mô Hoan Hỷ tạng Bồ-Tát tát đại chứng minh.

          Sau đây Từ Hòa có một bài thơ xin kính tặng quí bạn hữu đồng tu.

 

Xin hoan hỷ đọc tiếp bài này tại LINK:

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=70&759=1742&59615=4


================
In Buddha We Trust
================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét