Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

How to quit your job and Đi Tu & Đời tôi là Tăng sĩ/Ni Cô

Bạn thân mến:


Dòng nhạc tuyệt vời của thi sĩ Mặc Giang, rửa sạch được kiến chấp nhiễm độc tư tưởng/không được thanh thoát trong dòng nhạc "chuyện tình Lan và Điệp" trong dân gian Việt Nam.  Nghe dòng nhạc của thi sĩ Mặc Giang rồi bạn sẽ muốn đi tu thanh thoát và cao đẹp.

Đời tôi là Ni Cô:
http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/2011/01/oi-toi-la-ni-co.html


Đời tôi là một Tăng sĩ:
http://tuvienhophapmonastery.blogspot.com/2011/01/oi-toi-la-tang-si-trinh-bay-khanh-duy.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

How to quit your job and Đi Tu???
Good Book:  http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=33&759=1777&59615=4

 
 
Muốn nghe thêm những dòng nhạc hay xin hoan hỉ đến đây:  Source:  http://friendfeed.com/thichtueuy
 
 
 
 
 
=======================================
 

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

 

=======================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét