Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Hôm Nay Ngày Lễ Giỗ Mẫu Thân của Thượng Tọa Phương Trượng và Đại Đức Viện Chủ Tu Viện Hộ PhápHôm Nay Ngày Lễ Giỗ Mẫu Thân của Thượng Tọa Phương Trượng và Đại Đức Viện Chủ Tu Viện Hộ Pháp

 Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật -- Tu Vien Ho Phap

Memorial Our Beloved Mother Day

NGUYỆN CẦU ĐỨC A DI ĐÀ PHẬT và THÁNH CHÚNG TIẾP DẪN

HƯƠNG LINH ME CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

 

chutieugomo

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

TƯỞNG NIỆM 30 NĂM MẤT MẸ

Hôm Nay Ngày Giỗ Me. 2 Người con xa phương nhìn hình ảnh Mộ để tưởng như được quỳ thắp nén nhang trước Mộ Phần... Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

 

Ngày Giỗ Mẫu Thân

Sửa soạn Mộ Phần và Bàn Thờ trang nghiêm để cúng Me

Tin Tức Đặc Biệt HoPhap.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét