Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Wikileaks là gì? Wikileaks có tung tin tức nhà Chùa không?

Wikileaks là gì? Wikileaks có tung tin tức nhà Chùa không?
Merry Amitabha-mas and Happy New Year!
HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét