Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Suy gẩm đời người - (Nhiều kiểu cắm Hoa đẹp)

HỌC LÀM NGƯỜI
( Cảm tác theo lời đại sư Tinh Vân dạy đệ tử đã có học vị Tiến Sĩ )
Học Nhận Lổi vừa lòng mọi người
Hai bên đều cảm thấy vui tươi.
Không hờn - hỷ xả thân ta khỏe
Còn gặp lại nhau với nụ cười. 
Học Nhu Hòa sống với tha nhân
Nói chuyện dịu dàng bao kẻ thân.
Mọi việc dễ dàng người cảm mến
Thành công toại nguyện khỏe tinh thần.
Học Nhẫn Nhục không thành lớn chuyện 
Việc gì còn đó sẽ bàn sau.
Không tranh giành lớn tiếng giọng cao 
Làm hỏng việc mất tình hoà khí.
Học Thấu Hiểu thông cảm rất quý
Biết nhau hơn giúp đở tận tình.
Không tranh chấp những chuyện linh tinh
Sống thuận hòa không còn đố kỵ !
Học Buông Bỏ chẳng nặng hành lý
Sống tự tại không tham muốn nhiều.
Hỷ xả - tâm an tuổi xế chiều!
Ra đi thanh thản không buồn tiếc..!
Học Mến Thương nhìn người chằng biết
Cảm thông an ủi thật chân tình.
Đem lòng nhân đối xữ công minh
Cứu mạng sống thêm nhiều phước báo!
Học Sinh Tồn hiểu đường trung đạo
Tập dưỡng sinh ăn uống thích nghi.
Vui hiện tại trên mỗi bước đi
Giúp tha nhân với tâm từ ái!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 26 / 10 / 2010
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét