Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2022


 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ - CANADA

THÔNG BÁO SỐ 1

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 10, CALIFORNIA 2023

 

​Ngày 29 tháng 10 năm 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử, 

Sau ba năm gián đoạn do COVID 19, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ lần thứ 10 năm 2023 sẽ được trang nghiêm tổ chức tại Miền Nam California như sau:

1. Địa điểm:

The LODGE at Big Bear Lake, a Holiday Inn Resort

40650 Village Drive, Big Bear Lake, CA 92315 ~ Tel. (909) 866-3121

2. Thời gian:  Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.  

Chi phí khách sạn rất cao tại thắng cảnh phố du lịch Big Bear, cho nên để tạo điều kiện dễ dàng cho quý học viên về tham dự, khóa tu phải tổ chức vào ngày thường để được giá tốt.

3. Lệ phí:  $400/người

Xin hoan hỷ gởi chi phiếu cùng lúc gởi phiếu ghi danh vì ban tổ chức phải deposit chi trả từng phần cho khách sạn mỗi tháng. Gia đình có nhiều người phát tâm đồng về tham dự khóa tu học thì những người sau đóng mỗi vị $300.

4. Ghi danh: Xin điền Phiếu ghi danh tham dự và ngân phiếu gởi bằng bưu điện về:

      Tu Viện Liên Hoa Sanh, PO Box 2864, Big Bear City, CA 92314

(Lựu ý: Thư từ chỉ liên lạc qua đúng địa chỉ PO BOX trên, để tránh thư bị hồi trả lại)

Chi phiếu xin đề: Tu Viện Hộ Pháp, Memo: Khóa tu Bắc Mỹ 10

Mọi chi tiết cần biết xin hoan hỷ liên lạc: HT Thích Tuệ Uy: (626) 377-1103

SC Pháp Tạng (714) 443-1210, Phật tử Tú Anh (858) 201-9859​

​Email: khoatubacmy2023@gmail.com


Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật,

          (Ấn ký) 

          Hòa Thượng Thích Tuệ Uy

Trưởng Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10

Viện Chủ Tu Viện Liên Hoa Sanh thành phố Big Bear

Q. Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét