Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Sống đích thực của chính mình
Mấy Làn Hương Pháp...

Nếu dùng một chiếc chai thủy tinh để đựng đầy sữa bò, 
mọi người sẽ nói: “Đây là sữa bò”.

Còn nếu đổ đầy dầu hạt cải vào chai thì mọi người lại nói rằng:
 “Đây là dầu cải”.

Chỉ khi bạn không đựng bất kỳ thứ gì bên trong chiếc chai 
thì mọi người mới công nhận “Đây là cái chai”.

Cũng giống như chiếc chai này, nếu trong tâm bạn tràn đầy 
thành kiến, danh vọng, tài phú, thì bạn không còn là chính mình.
🌻 Nếu chúng ta mong cầu có thật nhiều danh lợi 
thì sẽ càng khó để sống một cuộc sống đích thực của chính mình.

TTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét