Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU

THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU
& Lễ Chu Niên TVHP Tròn 13 Tuổi Tại Los Angeles


Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi: Quý Phật tử và Thập phương bổn đạo


Thưa Đạo hữu,

Tháng 7 mùa Vu-Lan Hiếu Hạnh, mùa tưởng nhớ ân đức sâu dày của Cửu huyền thất tổ, Ông bà cha mẹ đã quá vãng; đồng thời, là thời điểm quay trở về Tu Viện Hộ Pháp của các Phật tử có hương linh thân nhân, và vong linh ký tự, ký cốt để tiến cúng và siêu độ, kỳ siêu chư hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử cô hồn v.v…

Trong tinh thần ấy, noi gương Đức Mục Kiền Liên, Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật Lịch 2561

Từ 10:30 a.m. đến 12:30 P.M.
Sunday, Ngày 20 Tháng 8 Năm 2017
Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Ave.,
El Monte, CA 91733

(Góc đường Garvey phở Filet đi vào)
Ph.: (626) 453-0109

Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng tôi thỉnh mời Ðạo hữu và gia đình dành thời giờ, hoan hỷ trở về Tu Viện Hộ Pháp tham dự Ðại Lễ Vu-Lan & Kỷ Niệm Chu Niên Lần Thứ 13 của TVHP tại Tp El Monte.

Đặc biệt, ngày này theo truyền thống Phật Giáo cổ truyền, quý Phật tử sẽ được tự tay mình dâng tứ sự cúng dường cho Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đi khất thực trong khuôn viên của Đạo Tràng. Quý Ngài sẽ theo pháp Phật chú nguyện và ban gia trì cho các tín chủ đàn na.

Vu-Lan Bồn là ngày Tăng Tự Tứ, ngày Tết Chư Tăng, ngày Phật Hoan Hỷ, ngày Báo Hiếu Mẹ Cha, và cũng là ngày Xá Tội Vong Nhân. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên con đường hoằng pháp lợi sanh.

Cầu nguyện Tam-Bảo và chư Hộ Pháp Bồ Tát gia hộ cho Ðạo hữu cùng gia đình trọn niệm hiếu đạo, tinh tấn tu học và hộ trì Phật Pháp trường tồn, đắc Đạo tâm kiên cố, và an lạc kiết tường như nguyện.

Nam-Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả

Trân trọng kính mời,
Sa môn Thích Tuệ Uy,
Viện trưởng Tu Viện Hộ Pháp


=========================
Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh.

Donations are tax deductible
Tu Vien Ho Phap Monastery is a Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code. Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.

🌹🌹🌹🌹
==========================
Kính Nhờ Quý Phật Tử Phổ Biến Rộng Thư Mời Vu-Lan Này Giúp trên các truyền thông qua các báo chí, đài TV, Web., FaceBook, điện thoại, nhắn tin, và email, v.v...
Xin cảm niệm công đức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét