Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Kính mời tham dự Pháp Hội kiến lập Mạn Đà La lòng Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đạo tràng Khánh Anh Evry


Kính mời tham dự  Pháp Hội kiến lập Mạn Đà La lòng Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát 


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa quý vị,
Mạn-Đà-La được phiên âm ra từ Phạn ngữ là Mandala và mang ý nghĩa khác nhau về nhiều phương diện thuộc truyền thống Kim Cang thừa. Nhưng chung quy đều nói lên ý nghĩa thâm sâu vi diệu của chân lý, chính là thế giới của chư Phật, Bồ Tát.
Mỗi mạn-đà-la là một cung điện thiêng liêng, là chỗ ngụ của vị Hộ Phật (deity) thiền định, tức là người đại diện và là biểu hiện của các phẩm chất giác ngộ trong hàng loạt phẩm chất từ Lòng từ bi cho đến ý thức nâng cao và vui sướng.
Thật là một duyên ngộ phước lành cho Đạo Tràng Khánh Anh Evry, được sự hứa khả của chư Tôn Đức Tây Tạng, những hành giả của Kim Cang Thừa, sẽ Kiến Lập một đồ hình Mạn Đà La với ý nghĩa là Lòng Từ Bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Một vị Bồ Tát mà từ khía cạnh văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam đã vinh danh Ngài bằng một danh xưng, thật dễ thương, thật gần gũi với mọi người và mang đậm sắc thái tình cảm thiêng liêng cao cả của mỗi con người, dù đông hay tây, nam hay bắc. Danh xưng ấy chính là Mẹ Hiền Quán Âm Tầm Thinh Cứu Khổ Nhân Gian.
Niên kỷ 21 là niên kỷ xảy ra nhiều biến cố, từ nhiên giới cho đến tâm giới, trong những thập niên đầu tới nay. Nào là những trận hồng thủy. Nào là khủng bố chiến tranh, đã cướp đi biết bao nhân mạng oan khiên vô tội. Nào là môi sinh ô nhiểm, đe dọa tính mạng của nhân loại, v.v và v.v…
Và để góp phần chung sức cùng với những tôn giáo, những tổ chức mang tính quốc tế, quan tâm và tìm phương cách giải những nạn oan khiên này. Cho nên đạo tràng Khánh Anh Evry cùng với chư Tôn Đức Tây Tạng kiến lập Mạn Đà La Lòng Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng không ngoài mục tiêu, là nương vào oai lực thần thông từ bi trí tuệ của chư Phật Bồ Tát và ngài Quán Thế Âm, để nguyện cầu cho Thế Giới sớm hòa bình, nhân sinh an lạc.
Do đó, song song với sự gia trì chú nguyện kiến lập Mạn Đà La của chư Tôn Đức Tây Tạng ra, còn có những thời khóa Tụng niệm và thuyết pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni Việt Nam. Để Pháp Âm Phật được vận chuyển khắp năm châu địa cầu, ngỏ hầu hóa giải những chướng nạn và thanh lọc ám khí ô trược, cho nhân loại thoát ly những mối đe dọa về tính mạng.
Với tâm nguyện trên, đạo tràng Khánh Anh Evry Kiến Lập một đồ hình Mạn Đà La từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2017.
Chúng con thành tâm đảnh lễ và cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ chứng minh và hộ niệm, thuyết pháp, cho pháp hội kiến lập Mạn Đà La lòng Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được thành tựu viên mãn.
Chúng tôi kính mời tất cả quý bà con Phật Tử hoan hỷ dành thời gian quý báu tham dự đầy đủ những ngày pháp hội và sự hiện diện của quý vị là nói lên sự đóng góp cao quý cho Pháp Hội Mạn Đà La mỹ mãn châu viên.


Hành Trình Tăng đoàn SERA MEY tại Âu Châu t 19/04 đến 19/07/ 2017
Nghinh đón Chư Tăng Tây Tạng, Chư Tôn Đức, Tăng Ni Âu Châu và Hoa Kỳ
tại chùa KHÁNH ANH ÉVRY t 20/04 đến 23/04/2017

CHƯƠNG TRÌNH : 
· Thứ Năm 20/04/2017 :
09:00-09:30  - Cung nghinh sáu vị Tăng Tây Tạng, Rinpoché SILING TONGKHOR,
                            Chư Tôn Đức, Tăng Ni Âu ChâuHoa Kỳ
09:30-11:45  - Lễ chuẩn bị làm Mạn-đà-la Cảnh giới QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
                            trên chánh điện
12:00-12:45  - Thọ trai
13:00-18:00  - Tiếp tục việc xây Mạn-đà-la
14:00-15:15  - Tụng Kinh Phổ Môn
16:00-17:30  - Rinpoché Siling Tongkhor thuyết giảng
18:30-19:30  - Dược thực
20:00-21:00  - Tiếp tục việc xây Mạn-đà-la.
· Thứ Sáu 21/04/2017 & Thứ Bảy 22/04/2017 :
06:00-07:00  - Công Phu sáng
08:00-08:45  - Điểm tâm
09:30-11:00  - Rinpoché Siling Tongkhor thuyết giảng (thứ sáu 21/4) 
09:30-11:00  - Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng (thứ bảy 22/4)     
09:00-11:45  - Tiếp tục việc xây Mạn-đà-la
12:00-12:45  - Thọ trai
13:00-18:00  - Tiếp tục việc xây Mạn-đà-la
14:00-15:30  - Hòa Thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng (thứ sáu 21/4 và thứ bảy 22/4)
16:30-18:00  - Rinpoché Siling Tongkhor thuyết giảng (thứ bảy 22/4)
18:30-19:30  - Dược thực
20:00-21:00  - Tiếp tục việc xây Mạn-đà-la.
· Chủ Nhật 23/04/2017 :
06:00-07:00  - Công Phu sáng
09:00-11:15    - Chiêm bái Mạn-đà-la
11:30-13:00         - Đọc kinh Cầu siêu
12:00-13:00  - Chư Tăng Ni Thọ trai - Quý Phật tử tự phục vụ.
13:30-14:30  - Văn nghệ (cảnh giới chư Hộ Pháp)
15:00-16:00  - Lễ Cầu An 
16:00-17:00  - Lễ phá Mạn-đà-la và phát cát cho Phật tử
17:00-18:00  - Lễ niệm Phật Kinh hành - Lễ rải cát Mạn-đà-la trên sông Seine.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét