Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Đức Karmapa đã đến thuyết Pháp tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

 • Đức Karmapa đã đến thuyết Pháp tại Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc
  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (56)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (57)
  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (91)
  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (98)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (99)
  Diễn Văn Chào Mừng Ngài Karmapa
  (TT Thích Quảng Đạo đọc)
   
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Kính bạch Ngài Karmapa
  Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Già
  Kính thưa quý Phật Tử và Bạn Hữu
  Kính thưa Quý Quan Khách.
   
  Thay mặt cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phât tử và bạn hữu đang hiên diện tại nơi đây trong giờ phút này. Cũng như thay mặt cho Hòa Thượng Khai Sơn Khánh Anh Tự, Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Tâm, chúng con xin cung kính chào mừng và thành kính tri ân Ngài Gyalwang Karmapa, đời thứ 17 và phái đoàn tháp tùng của Ngài đến viếng thăm Tu Viện Khánh Anh tại Evry, Paris của chúng con.

  Với tất cả tâm thành chúng con kính tri ân Ngài Gyalwang Karmapa đời thứ 17 với tâm đại từ đại bi của Ngài đã sang đến Âu Châu để tạo những nhân duyên và điều kiện thiện lành truyền bá giáo lý của Như Lai nẩy mầm tại Âu Châu và mang lại ánh sáng Trí Tuệ và Từ Bi vào đời sống của con người.

  Vào năm 2008, chúng con đã được hân hạnh cung đón Đức Dalai Lama đến viếng thăm Tu Viện. Hôm nay, chúng con rất vinh hạnh cung đón Ngài Gyalwang Karmapa, đời thứ 17, đến viếng thăm Tu Viện của chúng con tại Evry, Paris và hân hoan giới thiệu Ngài đến toàn thể Phật Tử hiên diện cũng như khắp nơi trên thế giới đang chứng kiến buổi thăm viếng lịch sử này qua hệ thông truyền tin internet.

  Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Già,
  Kính thưa Quý Phật Tử và bạn hữu.
  Kính thưa Quý Quan Khách.

  Ngài Karmapa thứ 17 là một Vị lãnh đạo tinh thần của Phật Giáo Tây Tạng, đồng thời cũng là một bậc Pháp Sư của các tông phái Phật Giáo. Ngài là bậc lãnh đạo của truyền thống Karma Kagyu và là một trong những Vị Lạt Ma hàng đầu đương thời sau Ngài Dalai Lama thứ 14.  Vào năm 2000, Ngài thoát khỏi Tây Tạng và sinh sống tại Ấn Độ từ 16 năm nay. Ngài đã đi theo con đường giáo dục truyền thống của tu sĩ Tây Tạng và học thêm những bộ môn khác, thí dụ như Anh ngữ, Hoa ngữ và Khoa học. Ngài là một trong những Vị lãnh đạo tinh thần nổi bật của thế kỷ thứ 21, với tư tưởng hiện đại và đầy ấn tượng nhằm truyền bá Giáo Lý nhà Phật và truyền thống tâm linh văn hóa và giá trị của Phật Giáo Tây Tạng qua phương Tây.

  Trong giờ phút này, chúng con đang lắng tâm và vui mừng để thọ lãnh những lời giáo huấn từ Đức Karmapa lần đầu tiên đến viếng thăm Tu Viện chúng con. Xin đa tạ. Xin Quý Vị cho một tràng pháo tay thật ấm cúng để cung nghinh Ngài.

  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (121)  Welcome Speech for His Holiness Karmapa
  (Read by Venerable Thich Phap Tru)

  Namo Shakya-Muni Buddha
  Most respected His Holiness Karmapa
  Most honorable Sangha
  Dear Buddhists and Dharma friends,
  Dear distinguished guests.

  On behalf of The Vietnamese Buddhist Congregation in Europe and all resident Vietnamese Buddhist Sangha, Buddhists, Dharma friends and guests gathering here today. Also on behalf of our passed away Founder Master of Khanh Anh Monastery, Most Venerable Thich Minh Tam, we would like to extend a warm and gracious welcome to His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa and his delegation to our Khanh Anh Monastery in Evry, Paris.

  It is our deepest gratitude to thank His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa for his great compassion to come to Europe to create true and wholesome conditions for the Dharma to flourish in Europe and bring light of wisdom and compassion into peoples’ life.

  In 2008, we have had the honor to host a brief visit by His Holiness the 14th Dalai Lama at our Monastery. Today, it is our great honor and a great joy to introduce His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, and to give him the warmest possible welcome, not only to our Monastery in Evry, Paris but to Buddhists from all over the world watching this historic occasion streaming over the internet.

  Most honorable Sangha
  Dear Buddhists and Dharma friends,
  Dear distinguished guests.

  His Holiness the 17th Karmapa is a great spiritual leader of  Tibetan Buddhism, as well as a great Dharma teacher for all Buddhist traditions. He is the head of the Tibetan Karma Kagyu tradition and is one of the most leading lamas alive today after His Holiness the Dalai Lama the 14th. In 2000, His Holiness Karmapa escaped from Tibet and has been living in India for 16 years. He has followed his traditional monastic education and has also studied other subjects, such as English, Chinese and science. He is one of the most brilliant spiritual leaders of 21st century with a modern and pragmatic attitude towards spreading the Buddha teaching and Tibetan Buddhist spiritual traditions, its culture and values to the west.

  Now we are very excited and look forward to receiving His Holiness Karmapa teachings for the first time at our Monastery. Thank you. Please welcome His Holiness Karmapa with a warm applause.
  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (92)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (93)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (97)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (122)
  Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (111)Duc Karmapa vieng tham Chua Khanh Anh (123)
  Source: http://quangduc.com/a58380/duc-karmapa-se-den-thuyet-phap-tai-chua-khanh-anh-phap-quoc

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét