Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

TÔI KÊU GỌI  MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TÂM LINHChúng Ta Có Thể Sống Không Cần Tôn Giáo, Nhưng Không Thể Không Có
Tâm Linh

NHƯ MỘT TU SĨ Tây Tạng, tôi được giáo dục để tôn kính những nguyên tắc của
Phật Giáo. Toàn bộ cung cách suy nghĩ của tôi được hình thành bởi sự kiện tôi là
một là một đệ tử của Đức Phật, nhưng tôi muốn vượt qua khỏi những ranh giới tín
ngưỡng của tôi để làm sáng tỏ những nguyên tắc phổ thông nào đó, với mục tiêu
giúp đở người khác tìm hạnh phúc.

Dường như là quan trọng đối với tôi để phân biệt giữa tôn giáo và tâm linh. Tôn
giáo bao hàm một hệ thống những niềm tin căn cứ trên nền tảng siêu hình, cùng
với những giảng dạy về giáo lý, nghi lễ, hay cầu nguyện. Tuy nhiên, tâm linh,
tương ứng với sự phát triền những phẩm chất nhân bản chẳng hạn như từ ái, bi
mẫn, kiên nhẫn, bao dung, tha thứ, hay một ý nghĩa của trách nhiệm. Những phẩm
chất nội tại này, là nguồn gốc của hạnh phúc cho tự thân và những người khác, là
độc lập với bất cứ tôn giáo nào. Đó là tại sao, thỉnh thoảng toi đã tuyên bố rằng
chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo, nhưng không thể không có tâm linh.
Và một động cơ vị tha là một yếu tố tổng hợp những phẩm chất mà tôi định nghĩa
như tâm linh.

Cách Mạng Tâm Linh Và Cách Mạng Đạo Đức

TÂM LINH, TRONG QUAN ĐIỂM của tôi, bao hàm sự chuyển hóa tâm thức.
Cách tốt nhất để chuyển hóa nó là làm quen thuộc với sự suy nghĩ trong một cung
cách vị tha hơn. Thế nên đạo đức là căn bản cho mọt tâm linh thế tục cho tất cả
mọi người, ta không bị giới hạn trong một nhóm những người tin tưởng trong một
tôn giáo này hay tôn giáo kia.

Cuộc cách mạng tâm linh mà tôi chủ trương không phải là một cuộc cách mạng tôn
giáo. Nó tương ứng với một sự định hướng lại thái độ đạo đức của chúng ta, vì nó
là một vấn đề của việc học hỏi để đem những nguyện vọng của người khác vào sự
quan tâm của chúng ta tối đa cũng như của chính chúng ta.

Cuộc cách mạng tâm linh mà tôi chủ trương không tùy thuộc vào những điều kiện
bên ngoài nối kết với tiến trình vật chất hay kỷ thuật. Nó sinh ra bên trong, và được
động viên bởi một khát vọng thâm sâu là để chuyển hóa tự thân nhằm để trở thành
một con người tốt đẹp hơn.

Người ta có thể phản đối rằng một cuộc cách mạng tâm linh không thể giải quyết
những vấn nạn của thế giới đương thời. Họ có thể thêm rằng, trên trình độ xã hội,
bạo động, say sưa, ma túy, hay sự mất mát những giá trị gia đình nên được đối phó
với căn bản của chính họ qua những lượng định đặc thù. Nhưng chúng ta biết rằng
từ ái hơn và bi mẫn hơn sẽ giới hạn sự mở rộng và tính nghiêm trọng của những
vấn nạn này. Không phải tốt hơn để tiếp cận chúng và xử sự với chúng như những
vấn nạn của một trật tự tâm linh hay sao?

Tôi không cho rằng những vấn nạn như vậy sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng tôi
thật sự nói rằng bằng việc giảm thiểu chúng đối với lãnh vực xã hội và bằng việc
thờ ơ không gian tâm linh của chúng, thì chúng ta không đang cho chúng ta
phương tiện để giải quyết chúng trong một cung cách lâu dài. Tâm linh, khi chúng
ta thấu hiểu như sự phát triển những giá trị nhân bản nền tảng thì chúng ta có mọi
cơ hội để cải thiện cuộc sống của những cộng đồng chúng ta.

Sự Bệnh Hoạn Của Tính Hai Mặt

THẬT QUAN TRỌNG ĐỂ tỉnh giác với sự liên hệ hổ tương bằng việc nhận ra
rằng một hiện tượng xảy ra do bởi nhiều nguyên nhân và điều kiện phức tạp. Giảm
thiểu thành một nhân tố đơn độc sẽ đưa đến một sự phân liệt thực tại. Việc nhận
thấy sự liên hệ hổ tương cuối cùng đưa đến một sự ít bạo động hơn. Hơn thế nữa vì
khi chúng ta đặt mình vào một phạm vi rộng rãi hơn, chúng ta trở nên ít bị tổn
thương hơn với những hoàn cảnh ngoại tại và có được một sự phán xét lành mạnh
hơn. Bất bạo động không giới hạn trong một sự vắng mặt bạo lực, vì nó là vấn đề
của một thái độ năng động, được động viên bởi mong ước mang lại sự tốt lành cho
người khác. Nó tương đương với lòng vị tha.

Lòng yêu thương vị tha thường bị hiểu sai. Nó không là vấn đề của việc quên lãng
chính mình vì lợi ích của người khác. Trong thực tế, khi quý vị làm lợi ích cho
người khác, quý vị làm lợi ích cho chính mình do bởi nguyên tắc liên hệ nhân
duyên hổ tương.  Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng tâm hồn
quý vị và đem nổi khổ đau của người khác vào trong chính mình. Lòng vị tha thay
đổi tính khí của chúng ta, tính tiếu lâm của chúng ta, những nhận thức của chúng ta
và cho phép chúng ta phát triển một sự thanh thản hơn, một tính khí bình lặng hơn.
Ngược lại với lòng vị tha làm chúng ta dễ bị tổn thương với những hoàn cảnh
ngoại tại hơn.

Chủ nghĩa vị kỷ chống lại tự nhiên, vì nó phớt lờ sự liên hệ nhân duyên hổ tương.
Nó là một thái độ đóng lại tất cả những cánh cửa, trái lại lòng vị tha phát triển một
tầm nhìn sâu sắc. Chúng ta nên phát triển cảm giác thuộc về một gia đình nhân loại
rộng lớn. Những nguyên nhân và điều kiện của tương lai chúng ta một cách rộng
rãi nằm trong tay của chúng ta.

Việc Không Để Ý Mối Liên Hệ Nhân Duyên Hổ Tương Của Những Người
Phương Tây

MỘT CÁCH TỔNG QUÁT, tôi rất ấn tượng với xã hội phương Tây; tôi đặc biệt
ngưỡng mộ năng lượng của nó, sự sáng tạo của nó, và lòng khao khát tri thức của
nó. Tuy thế, một số yếu tố nào đó trong cung cách sống của phương Tây dường
như đáng lo ngại đối với tôi. Tôi đã chú ý, thí dụ, người ta đã sẳn sàng nghĩ về mọi
thứ như hoàn toàn trắng hay hoàn toàn đen, như hoặc là thế này hay thế kia, quên
lãng thực tại của mối liên hệ nhân duyên hổ tương và tương đối. Họ có khuynh
hướng đánh mất tầm nhìn của những vùng xám bất định giữa những ý kiến.

Một điều nữa trong sự quán sát của tôi là có nhiều người ở phương Tây sống một
cách rất thoải mái trong những thành phố lớn, trong khi vẫn duy trì sự cô lập với
đại đa số nhân loại. Thật đáng ngạc nhiên rằng với một sự nhàn hạ vật chất như
vậy và với hàng nghìn anh chị em hàng xóm, một số lớn con người như vậy lại chỉ
có thể biểu lộ tình cảm thật sự với những con chó và con mèo của họ. Trong nhãn
quan của tôi, điều đó chứng tỏ một sự thiếu vắng những giá trị tâm linh. Một phần
của vấn nạn có thể là sự ganh đua căng thẳng - một nguồn gốc của sợ hãi và bất an
sâu sắc - liên hệ với đời sống trong những xứ sở như vậy.

Trích từ quyển My Spiritual Journey của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Ẩn Tâm Lộ, Wednesday, January 20, 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét