Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 của Cộng Đồng Tăng Người Mỹ Gốc Việt -- Thích Tuệ Uy

KHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 của Cộng Đồng Tăng Người Mỹ Gốc Việt -- Thích Tuệ Uy

Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net Press
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.Net PressKHÓA AN CƯ KẾT HẠ 2015 

CỦA CỘNG ĐỒNG TĂNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

 

Thể theo giáo luật và truyền thống Phật Giáo, mùa An Cư Kiết Hạ lần thứ 14 năm nay của GHPGVNTN Hoa Kỳ được tổ chức tại Tu Viện Phật Học (Phật Học Viện Quốc Tế - PHVQT) thuộc thành phố North Hills nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng Tây-Bắc. 

 

Tu Viện Phật Học nằm trong khu dân cư yên tĩnh xa nơi thị tứ lao xao, là không gian thích hợp cho quý Tăng Ni tụ hội về trao dồi Giới Định Huệ.  Nhất là tấm lòng của Thượng tọa Thích Minh Chí vị hóa chủ của Trường hạ cùng với quý Phật tử địa phương đã nhiệt thành phát tâm lo lắng tận tâm vật dụng tứ sự cúng dường cho chư Tăng tại đây kỳ này là được 9 lần/9 năm.  Quả thật công đức kham năng vô lượng vô biên của PHVQT đã giúp cho nhiều lớp Tăng Ni tiến tu Đạo nghiệp và cất bước du phương hoằng Pháp lợi sanh khắp nước Hoa Kỳ

...............

Năm nay có khoảng 165 vị chư tôn đức Tăng Ni đã về trường hạ trong suốt 10 ngày qua, từ 16 Tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2015.  Ngày đầu, chứng minh trường hạ có Đại lão HT Thích Thắng Hoan (87 tuổi) Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, kiêm Thiền Chủ, HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Thông Nguyên Trí, HT Thích Đổng Tuyên, HT Thích Minh Dung, HT Thích Nhựt Huệ, TT Thích Nhựt Trí, TT Thích Đồng Trí, TT Thích Tuệ Uy, v.v... và v.v... cùng về câu hội và tham dự đầy đủ các chương trình tu học mà vị chư Tôn Đức Tăng lãnh đạo đã khéo léo phân chia thời khóa thích hợp cho việc học và hành mang tính cách chuyên nghiệp và có tầm cở lớn quốc gia.....


Source Link hoan hỉ bấm vào link bên dưới:


Một số các hình ảnh sinh hoạt sinh động của Chư Tăng Trường Hạ 2015Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét