Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Phải Nên Độ Người Lớn Tuổi Xuất Gia Như Thế Nào

Phải Nên Độ Người Lớn Tuổi Xuất Gia Như Thế Nào

Phải Nên Độ Người Lớn Tuổi Xuất Gia Như Thế Nào Để Chứng Quả - www.HoPhap.Net
Phải Nên Độ Người Lớn Tuổi Xuất Gia Như Thế Nào Để Chứng Quả - www.HoPhap.Net

Hoà Thượng Đế Nhàn có một học trò làm nghề vá nồi không hề đi học, không biết chữ, cả đời cuộc sống rất là nghèo khổ. Hoà Thượng Đế Nhàn là bạn thời thơ ấu với ông. Vào lúc đó, thấy pháp sư Đế Nhàn xuất gia làm pháp sư rồi, ông rất ngưỡng mộ, cho nên ông liền đi tìm pháp sư Đế Nhàn mong cầu xuất gia.  Pháp sư Đế Nhàn liền khuyên ông không nên xuất gia, tại vì sao vậy? vì tuổi tác lớn rồi, đã hơn 40 tuổi, vào thời trước hơn 40 tuổi thì gần đến tuổi già.

Ngài nói ... Phải Nên Độ Người Lớn Tuổi Xuất Gia Như Thế Nào Để Chứng QuảKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét