Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Thiệp Cung Thỉnh Tham Dự Buổi Cơm Chay Yểm Trợ Xây Dựng Chùa Khánh Anh tại Evry, Paris Pháp Quốc


www.HoPhap.Net

E-Temple: www.HoPhap.Net

Thiệp Cung Thỉnh

_()_

BAN TỔ CHỨC BUỔI CƠM CHAY

YỂM TRỢ XÂY DỰNG CHÙA KHÁNH ANH TẠI PARIS PHÁP QUÔC

1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701 - Tel. (714) 878-3739

____________________________________________________________________

Thiệp Cung Thỉnh

 

Tham Dự Buổi Cơm Chay Yểm Trợ Xây Dựng

Chùa Khánh Anh tại Evry, Paris Pháp Quốc. 

Trân Trọng Cung Thỉnh: 

Hoan hỷ tham dự Buổi Cơm Chay

vào lúc 4 gờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014

tại nhà hàng Seafood World

số 15351 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683

Tel. (714) 775-8828. 

Kính Bạch Tôn Đức và kính thưa quý vị: 

HT Thích Minh Tâm, vị tôn túc sáng lập Chùa Khánh Anh..... (hoan hỉ bấm vào đọc hết chi tiết) -->  Thiệp Cung Thỉnh 

---------------------------

Ghi Chú:  Vé ủng hộ $30/người -- Hoặc gửi check cúng dường xin ghi: "CHUA KHANH ANH" và mail về địa chỉ 1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét