Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Chúc Mừng Vị Khách Thứ 300,000 Quang Lâm


E-Temple: HoPhap.Net Long Trọng Chuẩn Bị Đón Mừng

Vị Khách Thứ 300,000 (3 trăm ngàn) Sẽ Đến Trong Một Ngày Gần Đây

&

Chúc Mừng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian!


Namo Buddhaya - HoPhap.net

E-Temple www.Hophap.Net  Press

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-----------------

 Vị Khách Thứ 300,000  Ba Trăm Ngàn sẽ đến viếng hành hương (Với con 5 con số 0: con số biểu tượng cho tinh tấn & công đức)


Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Chúc Mừng Vị Khách Thứ 300,000

cung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Net

Người đó có thể là bạn, nếu chính là Bạn thì bạn hoan hỷ chụp tấm hình có mang con số 300,000 trong cột chữ bên trái cùa HoPhap.Net "Tổng Số Viếng Thăm" và gửi về Tu Viện Hộ Pháp qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com

Ban Hoằng Pháp sẽ gửi tặng cho Bạn một món quà tinh thần làm kỷ niệm và khích lệ tinh thần tinh tấn vào E-Temple HoPhap.Net cùng tu học.


Nếu bạn có nhã ý phát tâm bảo trợ món quà này cũng xin hoan hỷ liên lạc về E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com

Xin cảm niệm công đức

======================================

cung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Net

iTemple: HoPhap.Net Kính cúng dường/tặng quà cho vị khách Đặc Biệt Thứ 300,000

Venerable Master Thích Tuệ Uy - Thích Đức Thành - Thích Nhuận Đạt -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng bào Phật tử hoan hỷ tích cực tham gia đông đảo cuộc thăm viếng HoPhap.Net dấu mốc lịch sử này và có quà cúng dường/tặng thưởng để tri ân vị khách đại diện đặc biệt này.  Sự quang lâm thăm viếng E-Temple: HoPhap.Net của quý vị là ủng hộ sứ mệnh hoằng pháp của Tu Viện Hộ Pháp & HoPhap.Net  Kính mong quý Pháp hữu hãy tích cực đóng góp một bàn tay lăn Bánh Xe Pháp vào cuộc đời, bằng cách in ra giấy, gửi email, facebook, ... để chuyển tải những Giáo Lý và Tin Tức Phật Sự đến nhiều bạn hữu để đem lại niềm vui pháp lạc cho mọi người.

Mọi công đức nào có được, dù nhỏ nhoi HoPhap.Net đều đặt vào Bàn Tay Phải của Đức Phật A-Di-Đà và hồi hướng đến cho bạn và pháp giới chúng sinh.

Ban Hoằng Pháp kính mong quý Chư Tôn  Đức và các Phật tử Đồng hương là người khách hữu duyên và đặc biệt thứ 300 ngàn của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net và mang lại sự vinh dự đó đến với Ban Hoằng Pháp.


Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

TM Ban Hoằng Pháp E-Temple www.HoPhap.Net

Khể thủ,


Tỳ kheo Thích Tuệ Uy

===============================

cung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Netcung hỷ cung hỷ _()_ www.HoPhap.Net

Lịch sử của HoPhap.net năm 2012:  link --> Người khách đặc biệt thứ 200 ngàn của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét