Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

51 Địa Danh Bạn Cần Đến Thư Giản và Thưởng Ngoạn - Niệm Phật Trước Khi Từ Giã Cõi Ta-Bà


51 Địa Danh Bạn Cần Đến Thư Giản và Thưởng Ngoạn - Niệm Phật Trước Khi Từ Giã Cõi Ta-Bà

Bây giờ, tôi mới biết tại sao bạn cứ lưu luyến và thương tiếc không rời nổi khỏi cảnh giới cõi Ta-Bà!  Vì nơi đây bạn có đủ vui sầu .....???

Vâng, ngày mai tôi sẽ đi, tôi sẽ đi và sẽ ra đi mãi mãi .... 

Tôi sẽ đi và đã biết đi về đâu.

_()_ Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật _()_
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét