Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chào Mừng PHÁP HỘI NGÀY VỀ NGUỒN Lần Thứ 8 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney

Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chào Mừng PHÁP HỘI NGÀY VỀ NGUỒN Lần Thứ 8 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia, từ Ngày 27 - 28 tháng 9 năm 2014
E-Temple: www.HoPhap.Net

Nam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-Tát

HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 8  -- www.HoPhap.Net

TĂNG NI VIỆT NAM LƯU VONG TỴ NẠN HẢI NGOẠI

HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ - NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 8

Tăng Tín Đồ Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp

Thành Kính Đảnh Lễ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Già trong Pháp Hội Về Nguồn Lần Thứ 8 Năm 2014 tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Australia, từ Ngày 27 - 28 tháng 9 năm 2014

Nam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-TátNam Mô Hiện Tiền Tăng Già Về Nguồn Pháp Hội Bồ Tát Ma-Ha-Tát

Cầu Nguyện Pháp Hội Ngày Về Nguồn Được Thành Tựu Viên Mãn ,Lợi Lạc Chúng Sinh, Viên Thành Phật Đạo

Năm nay, vì cha già thêm bệnh khổ & máy chụp hình cũng bị hư với chướng duyên nên Thượng Tọa tổng vụ phó tổng vụ truyền thông và Ban Biên Tập iTemple: HoPhap.Net rất tiếc không thể cùng về với Đại Tăng Ngày Về Nguồn; xin chân thành cáo lỗi.  Các tin tức và hình ảnh cập nhật sắp đến của Pháp Hội Ngày Về Nguồn mời bạn hoan hỉ theo đường hướng dẫn đến Tu Viện Quảng Đức để theo dõi sinh hoạt của chư Tăng để vui theo công đức ---> QuangDuc.Com

E-Temple: www.HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét