Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Friday Ngày 3 Tháng 10: Thông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ BiếnThông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ Biến

Free Flu Shot 2014 in Little Saigon

Bảo vệ sức khỏe để tu học và phụng sự chúng sinh cúng dường chư Phật

Hoan hỷ bấm vào đọc --> Friday Ngày 3 Tháng 10: Thông Báo Chính Ngừa Cúm Miễn Phí Xin Phổ Biến

-


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét