Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Trong cuộc sống có những người thầm lặng

Có những người thầm lặng - Thích Viên Thành

www.HoPhap.Net -- Master Thích Tuệ Uy

CÓ NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG  
Thích Viên Thành

Trong cuộc sống có những người thầm lặng
Nguyện âm thầm xoa dịu những niềm đau
Hết hy sinh đến thao thức nguyện cầu
Cho hết thảy nhân sinh đều dứt khổ

Trong cuộc sống có những người thầm lặng
Hãng xưởng làm thắm đượm giọt mồ hội
Để tạo ra những gia dụng son nồi… 
Cho tất cả khắp nơi đều xử dung

......................................

Trong cuộc sống còn có người trầm lặng  
Luôn âm thầm hy hiến những lợi danh
Để yên tâm quyết chí hướng tu hành
Hầu đền đáp công ơn trong muôn một…


Nhân mùa Vu Lan, nhớ đến và tri ân những người đang gian khổ ngày đêm, chăm lo bảo vệ sự bình yên, đem lại ấm no, trí tuệ, tiện nghi, hạnh phúc… cho mọi người. Nguyện khắc cốt, ghi tâm ẩn nhẫn tu hành, sống đời cao đẹp, luôn nghĩ, nói và hành xử tốt về nhau, hiểu và thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Để cuộc đời nầy luôn tươi đẹp và trở thành Tịnh độ nở ngàn hoa. Đó cũng là cách tri ơn, báo ơn âm thầm và hữu hiệu.


 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét