Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chặng Đường Giác Ngộ của Thiền Sư Khánh Hỷ -Việt Nam (1067--1142)

Thiền sư Tuệ Uy -- Hình minh họa by www.HoPhap.Net
Thiền sư Tuệ Uy -- Hình minh họa by www.HoPhap.Net

CHẶNG ĐƯỜNG GIÁC NGỘ CỦA THIỀN SƯ KHÁNH HỶ
Như Hùng

"Đầu lông trùm cả càn khôn thảy
Hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong"

Thiền sư Khánh Hỷ (1067–1142) thuộc dòng thứ 14, thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, huyện Long Biên, thuộc dòng tịnh hạnh, từng được vua Lý Thần Tông phong chức Tăng Thống. Sách Thiền Uyển Tập Anh (Anh Tú Vườn Thiền) ghi lại cuộc đối thoại giữa ngài với Thiền Sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh, nhân dịp ngài cùng với thiền sư đến nhà đàn việt để thọ trai, trên đường đi sư hỏi:
Thế nào là ý chỉ của Tổ Sư? Sao thầy lại nghe theo nhân gian làm những chuyện đồng cốt mê hoặc?

Bản Tịch đáp:
Lời nói ấy đâu phải là không do đồng cốt giáng thần?

Sư thưa:
Chẳng phải là Hòa Thượng đùa bỡn con hay sao?

Bản Tịch đáp:
Ta chẳng hề đùa bỡn tí nào!

Hoan hỷ bấm vào link đọc hết vài viết thú vị này ---> Chặng Đường Giác Ngộ của Thiền Sư Khánh Hỷ (1067--1142)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét