Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

​Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Phố Bolsa, Little Saigon Đang Gặp Trở Ngại ​& Cần Mọi Người Lưu Tâm


Tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Phố Bolsa, Little Saigon 
Đang Gặp Trở Ngại
​​
& Cần M
ọi Người Lưu Tâm

Ước mong các vị dân cử cùng các nghị viên thành phố tư duy, lắng nghe và cố gắng tiếp tay thực hiện với cộng đồng. Việc làm này chắc chắn sẽ được sự tín nhiệm của hầu hết cử tri gốc Việt trong kỳ bầu cử xắp đến.

Đây là lúc cộng đồng Việt rất cần đến sự trợ giúp của quý vị. Tiếng nói và quyền lực đang nằm trong tay quý vị, đừng để cơ hội qua đi trong tiếc nuối hay những lời hứa xuông.

Đừng vì sợ mất ảnh hưởng của một "thiểu số" mà quên đi lợi ích lớn lao cho cộng đồng. Một nhiệm kỳ hay hai ba nhiệm kỳ rồi cũng sẽ trôi qua vào quên lãng nhưng một việc làm ý nghĩa cho dân tộc của quý vị sẽ lưu danh muôn thuở trong cộng đồng.

Kế hoặch dựng tượng Đức Thánh Trần có thể bị di dời vô một góc đường và mất thiêng liêng ....​Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét