Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

QUYẾT NGHỊ Đại Hội Thường Niên lần 2, nhiệm kỳ II (2012 - 2016) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Nam mô A-Di-Đà Phật


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009

QUYẾT NGHỊ
Đại Hội Thường Niên lần II, nhiệm kỳ II (2012-2016)
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ


(Source link hoan hy bam vao -->)  QUYẾT NGHỊ Đại Hội Thường Niên lần 2, nhiệm kỳ II (2012-2016) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ


Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ 2014 -- www.Hophap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét