Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Buổi Lễ Bế Mạc Khóa Tu làm xúc động chư Thiên và loài NgườiKhóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 Năm 2014 tại San Diego Buổi Lễ Bế Mạc làm xúc động chư Thiên và loài Người - www.HoPhap.Net
Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 Năm 2014 tại San Diego Buổi Lễ Bế Mạc làm xúc động chư Thiên và loài Người - www.HoPhap.Net
 

Hình Ảnh đẹp và cảm xúc của Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 Năm 2014 tại San Diego tổng kết phát thưởng và Buổi Lễ Bế Mạc làm xúc động chư Thiên và loài Người

Trên dưới 530 vị tham dự  Lễ Khai Mạc Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4, 2014 tại San Diego, California

_()_


Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian iTemple: HoPhap.Net


_()_ Hân hoan kính đảnh lễ Đại Tăng và kính chúc mừng Đại Chúng đã về tu học _()_


_()_


Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 Năm 2014 San Diego -- www.HoPhap.Net


Source link: (Hoan hỉ bấm vào link để vui theo công đức tu học này của Đại chúng) --> Hình Ảnh đẹp và cảm xúc của Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 Năm 2014 tại San Diego tổng kết phát thưởng và Buổi Lễ Bế Mạc làm xúc động chư Thiên và loài Người


_(())_ Nguyện người khi thấy nghe đều phát tâm Bồ-đề, sớm dứt vòng tử sinh! _(())_


 "Niềm an vui vẫn luôn có thật... Giản đơn thôi bạn đừng đánh mất... Khổ tâm đi tìm hạnh phúc đâu xa???" - www.HoPhap.Net
Khoá Tu Bắc Mỹ In Our Hearts Forever


=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

E-Temple: www.HoPhap.Net

 Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 –

 Website: HoPhap.Net  --  Tel.: (626) 453-0109

Clickable link --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

================

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện Hộ Pháp "trên không gian," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình iPhone/iPad..., nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thầy Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét