Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2014 của Đức Đạt Lai Lạt Ma & Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc


THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma


Source link --> THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2014 của Đức Đạt Lai Lạt Ma


For Buddha and Peaceful World -- www.HoPhap.Net
For Buddha and Peaceful World -- www.HoPhap.Net

THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2014 
CỦA TỔNG THƯ KÝ  ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét