Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Monday May 26, 20114: Memorial Day Remembrance - Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong


For Buddha and Country!  iTemple: HoPhap.net--- FOR BUDDHA AND COUNTRY ---

Vì Đạo Pháp và Dân Tộc

Memorial Day Remembrance

FOR BUDDHA AND COUNTRY - iTemple: HoPhap.Net

Namo Buddhaya!

Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Memorial Day
Tại Tu Viện Hộ Pháp

đúng vào lúc 7:30 pm, Monday, May 26th, 2014
Tụng Kinh Kỳ Siêu Thắp Nến Cầu Nguyện Các Anh Linh Chiến Sĩ Trận Vong và Các Nạn Nhân Chiến Tranh Việt Nam và Các Nạn Nhân Tử Nạn kể từ Ngày Chiến Tranh Khủng Bố 9-11

Ðại Chúng Liễu Tri!

​Vui lòng bấm vào đọc thêm chi tiết tại link ---> Memorial Day Remembrance - Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét