Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Tin tức Phật giáo Thế giới & Hoa Kỳ (tuần thứ 3, tháng 4- 2014)


--
Thầy Thích Tuệ Uy chùa Hộ Pháp tại Religious Leaders Peace Conference Photo by Bình Sa -- www.HoPhap.Net
Thầy Thích Tuệ Uy chùa Hộ Pháp tại Religious Leaders Peace Conference Photo by Bình Sa -- www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét