Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

Clickable link --> Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

Namo Buddhaya -- www.HoPhap.Net
Namo Buddhaya -- www.HoPhap.NetNam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thành Kính Cúng Dường Kỷ Niệm

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

 LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA
Phật Nhật – Sunday March 9, 2014

ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

10:00 am: Phật tử thập phương câu hội

10:30 am: Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp

12:30 pm: Cơm Chay.

02:00 pm: Lễ Quy-Y Tam Bảo - Truyền Năm Giới cho các Phật tử hữu duyên 

E-Temple: www.HoPhap.Net

THÙNG PHƯỚC SƯƠNG ĐIỆN TỬ - TÙY HỈ CÚNG DƯỜNG 


_()_ Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát _()_

Bấm vào biết --> Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 –


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét